Jorissen, Armand Jules Joseph (1853-1920)

From Bestor_NL
Jump to: navigation, search
Bron: De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 38-45.

Scheikundige en mineraloog, geboren te Luik op 8 augustus 1853 en overleden in dezelfde stad op 14 augustus 1920.


Biografie

Armand Jorissen werd geboren te Luik op 8 augustus 1853. Hij volgde les aan het Institut du Sud en vervolgens aan het Koninklijk Atheneum van Luik.[1]
Hij kreeg de interesse voor scheikunde mee van zijn vader die mouter van beroep was. Hij bracht als kind vaak een bezoek aan diens distillerij.[2] Tijdens zijn opleiding aan de universiteit werkte hij aan het laboratorium van Édouard Joseph Louis Marie Van Beneden.
Daarnaast was hij ook tijdelijk de leerling-assistent van Gustave Dewalque. Via deze laatste geraakte hij geïnteresseerd in de mineralogie. In 1876 promoveerde hij tot doctor in de natuurwetenschappen, sectie scheikunde. Hij vervolledigde zijn opleiding te Straatsburg en Würzbourg.
Bij zijn terugkeer werd hij aangesteld als assistent farmacie aan de Universiteit van Luik. Vanaf dit moment specialiseerde hij zich verder in de farmacie en slaagde in 1886 voor het examen farmacie te Gent.[3] In 1884 werd hij speciaal geaggregeerde en introduceerde aan de Universiteit van Luik een nieuwe cursus over het aanpassen en het vervalsen van voedingsmiddelen. Deze cursus werd al snel een verplicht onderdeel van het curriculum en kreeg zijn eerste titularis op 17 oktober 1890. Hij deed hier ook onderzoek naar.
In 1892 werd hij docent praktisch farmacie en praktische oefeningen in de farmacie. In 1897 werd hij buitengewoon hoogleraar en in 1902 werd hij toegelaten tot het emeritaat.[4]
Hij werd op 15 december 1892 corresponderend lid van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique , effectief lid op 15 december 1903 en directeur van de Klasse Wetenschappen in 1913.
Hij was daarnaast ook lid van de Société royale de pharmacie de Bruxelles en van de Société chimique de Belgique, waarvan hij stichtend lid was.
In het buitenland was hij buitenlands corresponderend lid van de Société de Pharmacie de Paris.[5]
Hij was Ridder en later Officier in de Leopoldsorde. Hij ontving ook het burgerkruis eerste klasse.
Hij overleed te Luik op 14 augustus 1920.

Werken

Zijn eerste publicaties behandelden de chemische processen bij de gisting van graan. In 1885 werd een werk hierover bekroond door de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique .[6]
Daarnaast bestudeerde hij het fenomeen van de cyanogenese.[7]
Hij analyseerde ook de eigenschappen van glucosiden.[8] Een van de glucosiden die hij onderzocht was solanine, een product dat we terugvinden in de pel van aardappelen.[9]
Hij was ook geïnteresseerd in de geologie. In 1888 ontdekte hij de aanwezigheid van telluur en bismut in galanietafzettingen te Nil-Saint-Vincent.[10] Hij bestudeerde ook de steenkoolterreinen in de regio Luik.[11] Hij was één van de stichters van het Journal de Pharmacie de Liège en wetenschappelijk directeur van het tijdschrift.
De bibliotheek van Jorissen werd in 1934 opgenomen in de collectie van het Farmaceutisch Instituut te Luik.[12]

Publicaties

 • Lijst met publicaties in: De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 38-45.


Bibliografie

 • De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 18-37.


Nota’s

 1. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 20.
 2. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 21.
 3. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 22.
 4. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 25.
 5. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 25-26.
 6. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 26.
 7. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 27.
 8. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 29.
 9. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 31.
 10. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 34.
 11. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 35.
 12. De Winiwarter, Henri, "Jorissen Armand", In: Annuaire ARB, jaargang 1940, p. 26.