Van Aubel, Edmond Marie Lambert (1864-1941)

From Bestor_NL
Jump to: navigation, search

Natuurkundige en scheikundige, geboren te Luik op 5 augustus 1864 en overleden te Gent op 10 juli 1941.


Biografie

Edmond Van Aubel werd geboren te Luik op 5 augustus 1864. Hij deed zijn humaniora aan het Koninklijk Atheneum van Luik. Hij startte aan de Universiteit van Luik met de opleiding natuurkunde en wiskunde. In 1888 promoveerde hij aan de Universiteit van Luik tot doctor in de natuurkunde en de wiskunde. Hij werkte aan het laboratorium van Walthère-Victor Spring. Hij vervolledigde zijn opleiding aan het Polytechnisch Instituut te Aken.[1]
Op 21 december 1888 werd hij aan de Koninklijke Militaire School op voorlopige basis aangesteld als repetitor van voor de cursus algemene en toegepaste natuurkunde. In 1889 won hij een reisbeurs met de publicatie: Contributions à la mesure des champs magnétiques, maar hij maakte echter geen gebruik van deze beurs.[2]
Via het Koninklijk Besluit op 29 oktober 1890 werd hij door de Universiteit van Gent belast met een deel van de cursus experimentele natuurkunde. Hij verliet op 21 november 1890 de Koninklijke Militaire School.
Op 31 oktober 1892 werd hem aan Universiteit van Gent de de cursus experimentele natuurkunde in het doctoraatsprogramma toegewezen. Op 11 januari 1895 werd hij docent van de facultatieve cursus scheikundige natuurkunde en promoveerde hij tot buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Op 8 oktober 1900 werd hij gewoon hoogleraar aan dezelfde universiteit. Op 16 oktober 1905 werd hij belast met de praktische oefeningen voor de doctoraatsopleiding in de natuurkunde en de wiskunde.[3]
Er werd aan de Universiteit van Gent een nieuw vak geïntroduceerd, de fysische scheikunde. Van Aubel werd de eerste titularis van deze cursus.[4]
In 1929 verbleef hij aan het cryogene laboratorium van Leiden.[5]
Van Aubel werd in 1934 ter gelegenheid van de integrale vernederlandsing van de Gentse universiteit tot het emeritaat toegelaten.[6] De leiding van zijn laboratorium werd overgenomen door Jules Emile Verschaffelt.
Hij werd op 10 december 1912 corresponderend lid van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en effectief lid op 13 december 1920.
Hij ontving ook verschillende onderscheidingen. Op 7 maart 1907 werd hij Ridder in de Leopoldsorde en op 29 september 1919 Officier in dezelfde Orde. Op 27 november 1925 werd hij Commandeur in de Kroonorde. Hij vroeg echter om van de lijst te worden gehaald. Op 7 april 1925 ontving hij het burgerkruis eerste klasse en de burgermedaille eerste klasse op 31 december 1931.
Hij overleed te Gent op 10 juli 1941.

Werken

Zijn publicaties kunnen we opdelen in drie groepen: de elektrische geleidbaarheid van metalen en legeringen, de variaties met magnetische of thermische toestand of onder invloed van externe acties. De tweede groep behandelen het magnetisme en zijn verschillende effecten.[7] De derde groep waren de fysico-chemische publicaties, waarbij hij erg beïnvloed werd door Walthère-Victor Spring, die een pionier was in het fysico-chemisch onderzoek in België.[8]
Bij de geleiding onderzocht hij het abnormaal gedrag van het zware metaal bismut. De weerstand van dit hoofdgroepmetaal verminderd bij de verhoging van de temperatuur. Van Aubel stelde echter ook vast dat pure bismut die eigenschappen niet meer heeft.[9]
Hij onderzocht ook het Hall-effect, waarbij in 1902 de eerste publicatie verscheen.[10] Hij onderzocht ook de effecten van magnetische velden op verschillende delen van het lichaam.[11] Bij de fysico-chemische publicaties deed hij onderzoek naar de invloed van temperatuur op het volume en de viscositeit.[12]
Hij deed ook onderzoek in het domein van de pure scheikunde. Zo deed hij samen met Walthère-Victor Spring onderzoek naar de reactie van zuren op loodzink, waarbij hij een bespreking maakte van het scheikundig proces.[13]

Publicaties

 • Lijst met publicaties in: Verschaffelt, Jules, "Van Aubel Edmond", In: Annuaire ARB, jaargang 1948, p. 36-48


Bibliografie


Nota’s

 1. Timmermans, Jean, "Van Aubel Edmond", in: Biographie Nationale, vol. 30 , kol. 110.
 2. Verschaffelt, Jules, "Van Aubel Edmond", In: Annuaire ARB, jaargang 1948, p. 3.
 3. Verschaffelt, Jules, "Van Aubel Edmond", In: Annuaire ARB, jaargang 1948, p. 4.
 4. Hendrik Deelstra "De scheikunde aan de universiteiten en hogescholen", in: Robert Halleux, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en Andrée Despy-Meyer (red.), Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000, Brussel: Dexia/La Renaissance du livre, 2001, vol. 1, p. 173.
 5. Timmermans, Jean, "Van Aubel Edmond", in: Biographie Nationale, vol. 30 , kol. 110.
 6. Hendrik Deelstra "De scheikunde aan de universiteiten en hogescholen", in: Robert Halleux, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en Andrée Despy-Meyer (red.), Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000, Brussel: Dexia/La Renaissance du livre, 2001, vol. 1, p. 173.
 7. Verschaffelt, Jules, "Van Aubel Edmond", In: Annuaire ARB, jaargang 1948, p. 5.
 8. Hendrik Deelstra "De scheikunde aan de universiteiten en hogescholen", in: Robert Halleux, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en Andrée Despy-Meyer (red.), Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000, Brussel: Dexia/La Renaissance du livre, 2001, vol. 1, p.173.
 9. Timmermans, Jean, "Van Aubel Edmond", in: Biographie Nationale, vol. 30 , kol. 110.
 10. Verschaffelt, Jules, "Van Aubel Edmond", In: Annuaire ARB, jaargang 1948, p. 13.
 11. Timmermans, Jean, "Van Aubel Edmond", in: Biographie Nationale, vol. 30 , kol. 111.
 12. Timmermans, Jean, "Van Aubel Edmond", in: Biographie Nationale, vol. 30 , kol. 110.
 13. Verschaffelt, Jules, "Van Aubel Edmond", In: Annuaire ARB, jaargang 1948, p. 32.