Rahir, Edmond (1864-1936)

From Bestor_NL
Jump to: navigation, search

Adjunct-conservator van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, directeur van de dienst Opgravingen van de Staat.Geboren op 31 mei 1864 in St. Joost-ten-Noode en daar overleden op 28 februari 1936.


Biografie

Rahirs jeugd en opleidingsjaren liepen niet over rozen. Hij startte universitaire studies maar moest die om gezondheidsredenen na enige tijd noodgedwongen opgeven. Op aanbeveling van Eugène Van Overloop, kon hij op 28 februari 1903 toch als attaché in de Musées royaux des Arts décoratifs et industriels aan de slag. Men belastte hem met het maken van een fotografisch overzicht van de Belgische monumenten. Rahirs lens vereeuwigde oude dorpjes, Romaanse kerken en opmerkelijke archeologische sites, die hij nadien inventariseerde. Op 24 december van datzelfde jaar, na de oprichting van de Dienst Opgravingen van de Staat, werd Rahir belast met de archeologische opgravingen voor deze dienst.[1] In 1925 werd Rahir tot adjunct-conservator gepromoveerd. Hij volgde daarmee Baron Alfred de Loë op aan het hoofd van de afdeling Belgique ancienne Hetzelfde jaar ontving hij eveneens het mandaat van hoofd van de Dienst Opgravingen van de Staat. Deze benoeming kwam er vier jaar voor zijn pensionering in 1929.


Rahir bekleedde de functie van secretaris van de dienst fysische geografie van de Société royale belge de Géographie, waarvan hij sedert 1906 lid was. Hij ijverde er voor de ontwikkeling van de fotografische collecties waarvan een deel werd uitgegeven.[2]. Als fervent verdediger van de natuur werd Rahir benoemd tot secretaris-generaal van de Fédération National pour la Défense de la Nature[3]


Na een verblijf in Koksijde – een regio die hij ontdekt had door zijn opgravingswerk en waar hij een deel van zijn vakanties doorbracht - [4] - overleed hij thuis in Sint-Joost-ten-Noode op 28 februari 1936.


Werken

Rahirs exploratie in de Ardennen bracht hem in contact met Ernest Van den Broek en Édouard Alfred Martel (1859-1938), met wie hij een groot aantal grotten en ondergrondse spelonken bestudeerde, zoals onder meer die van Remouchamps, Hulsonniaux, en Furfooz. Deze veelvuldige excursies leidden tot een meer concrete samenwerking tussen de drie mannen die in 1910 in de publicatie Les cavernes et les rivières souterraines de la Belgique resulteerde. [5] Dit onderzoek maakte van Rahir een van de pioniers van de Belgische speleologie.


Bij de dienst opgravingen ondernam hij, alleen of samen met Baron Alfred de Loë, meerdere archeologische opgravingen, waarvan de meeste resultaten in 1928 werden gepubliceerd in een samenvattend werkstuk genaamd Vingt-cinq années de recherches, de restaurations et de restitution. Door de methodes die hij ontwikkelde voor het archeologisch onderzoek, door het belang dat hij hechtte aan de archeologische structuur als dusdanig werd Rahir één van de voorlopers van de moderne archeologie.[6] Onder de vele sites die hij onderzocht kunnen vermeld worden: de Nekkerspoel bij Mechelen, de Famenne of de start van de werken van het Romeins fort uit het Oost-Romeinse Rijk in (?).


In de afdeling Oud-België in de Musées royaux du Cinquantenaire, werkte hij mee aan de museografische modernisering van de tentoonstellingszalen. Hij droeg ook eigenhandig bij aan de ontwikkeling van een getrouwe weergave en herstel van de site waar hij opgravingen had verricht en het maken van kopieën van bepaalde objecten waarvan de originelen ondertussen verdwenen zijn. [7]


Zoals reeds vroeger vermeld was Edmond Rahir een vurig verdediger van het behoud van de natuurlijke omgeving. Door zijn krachtdadig optreden slaagde hij erin bepaalde sites te behoeden voor de verwoestende urbanisatie en andere. [8]


Publicaties

 • Le Pays de la Meuse de Namur à Dinant et Hastière, Brussel : Lebègue J. & Cie, 1900.
 • La Meuse pittoresque et ses affluents, Brussel, 1900.
 • La Lesse ou le pays des grottes, Brussel, 1901.
 • La Semois pittoresque, Brussel, 1902.
 • "Le Trou de la Mâchoire (sépulture néolithique)", in : Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, 1902-1903, 21.
 • "Pierre romane à inscription dédicacée de l'église de Waha", in : Bulletin des Musées royaux des Arts industriels et décoratifs, 1903, 2 (6), p. 45-46.
 • "Note sur l'exploration des plateaux de l'Amblève au point de vue préhistorique", in : Mémoires de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, 1903, 22.
 • "La dentelle de Couvin", in : Bulletin des Musées royaux des arts décoratifs et industriels, 1904, 4 (1), p. 6-7.
 • "Don de photographies", in : Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels, 1905, 5 (2), p. 15.
 • "Nos habitations campagnardes", in : Bulletin des Musées royaux des arts décoratifs et industriels, 1906, 6 (3), p. 22-23.
 • "Bijoux et broderies marocains", in : Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels, 1908, 1 (2), p. 21-22.
 • Promenades dans les vallées de l'Amblève et de l'Ourthe, Brussel, 1909.
 • Les merveilles souterraines de la Belgique, Brussel, 1909.
 • avec VAN DEN BROEK, Ernest et MARTEL, Édouard-Alfred, Les cavernes et les rivières souterraines de la Belgique, Brussel, 1910.
 • "Le service des fouilles à l'exposition de Bruxelles", in : Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels, 1910, 3 (11), p. 87-88.
 • "Découverte d'une pirogue antique à Austruweel", in : Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels, 1911, 10 (1), p. 3-5.
 • "La deuxième pirogue protohistorique d'Austruweel", in : Bulletin des Musées royaux du Cinquantenaire, 1913, 12 (1), p. 3-6.
 • "Découvertes archéologiques faites à Furfooz de 1900 à 1902." In : Bulletin et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, 1914, 33.
 • La Région de l'Amblève, Brussel, 1920.
 • "L'habitat tardenoisien des grottes de Remouchamps, Chaleux et Montaigle, in : Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, 1920, 35, p. 31-53.
 • "Les habitats et les sépultures préhistoriques de la Belgique", in : Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, 1925, 60, p. 3-89.
 • Les musées de nos provinces, Brussel, 1926.
 • La Belgique ancienne. Guide sommaire du visiteur, Brussel, 1927.
 • "L'âge du Fer à la Panne. Une fabrique de poteries", in : Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, 1927, 42, p. 14-67.
 • Au Pays des Grandes Dunes, Brussel, 1928.
 • Vingt-cinq années de recherches, de restaurations et de restitutions, Brussel, 1928.
 • "Dunes et Bois de La Panne, un parc national à créer", in : Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie, 1932, 2, p. 89-120.
 • Dunes et bois de La Panne. Parc national, Brussel : Fédération Nationale pour la Défense de la Nature, 1932.


Bibliographie

 • "Personnel scientifique" in Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 4 (1929) , 88.
 • CAHEN-DELHAYE, Anne, "Rahir, Edmond", in : Nouvelle Biographie Nationale, 5 (1999), 293-295.
 • CAPART, Jean en BREUER, Jacques, "Edmond Rahir (31 mai 1864 - 28 février 1936)", in : Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 8 (1936), nr. 2, 26-27.
 • PERGAMENI, Charles, "Edmond Rahir" (1864-1936), in : Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie, 60 (1), 5-7.
 • VANDERMOTTEN, Christian, "La vallée de la Lesse à la fin XIXème siècle : photographies d'Edmond Rahir", Belgeo [En ligne], Dossiers & Archives, geraadpleegd op 28/03/2013.


Noten

 1. CAHEN-DELHAYE, Anne, "Rahir, Edmond", in : Nouvelle Biographie Nationale, 5 (1999), 293.
 2. VANDERMOTTEN, Christian, "La vallée de la Lesse à la fin XIXème siècle : photographies d'Edmond Rahir", Belgeo [En ligne], Dossiers & Archives, geraadpleegd op 28/03/2013 .
 3. PERGAMENI, Charles, "Edmond Rahir" (1864-1936), in : Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie, 60 (1), 5-7.
 4. CAPART, Jean en BREUER, Jacques, "Edmond Rahir (31 mai 1864 - 28 février 1936)", in: Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 8 (1936), nr. 2, 27.
 5. CAHEN-DELHAYE, Anne, "Rahir, Edmond", in : Nouvelle Biographie Nationale, 5 (1999), 293.
 6. CAHEN-DELHAYE, Anne, "Rahir, Edmond", in: Nouvelle Biographie Nationale, 5 (1999), 293.
 7. CAHEN-DELHAYE, Anne, "Rahir, Edmond", in : Nouvelle Biographie Nationale, 5 (1999), 294.
 8. PERGAMENI, Charles, "Edmond Rahir" (1864-1936), in: Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie, 60 (1), 5/