Delacre, Maurice (1862-1938)

From Bestor_NL
Jump to: navigation, search

Organisch scheikundige, geboren te Brussel op 6 september 1862 en overleden te Gent op 24 december 1938.

Biografie

Maurice Delacre werd geboren te Brussel op 6 september 1862 als zoon van de apotheker Charles-Louise-Ambroise en zijn echtgenote Marie-Léontine Tillier. Middelbaar onderwijs volgde Delacre aan het Sint-Michielscollege te Brussel. Vervolgens ging hij apothekerstudies doen aan de Universiteit van Brussel, waar hij in juli 1884 afstudeerde.[1] Hij voelde zich echter aangetrokken tot de natuurkunde en het onderzoek. Hij werkte van 1884 tot 1885 als voorbereider aan de leerstoel voor scheikunde die bekleed werd door Louis Henry.[2] Nadien werkte hij als apotheker op de Hofberg in Brussel. Hij verdeelde zijn tijd tussen zijn functie aan de universiteit en de apotheker.[3] In 1890 promoveerde Delacre tot doctor in de scheikundige wetenschappen aan de KUL.[4] In 1891 won hij de eerste prijs in een reisbeurzenwedstrijd met de verhandeling Sur la synthèse graduelle de la chaîne benzenique. Hij bracht hiervoor studiebezoeken aan laboratoria in Bonn (August Kekulé ), te Parijs (Friedel) en te München (von Baeyer). In 1891 werd Delacre benoemd tot professor aan de Koninklijke Militaire School. In 1893 werd hij echter aan de Universiteit van Gent benoemd voor verschillende vakken in de farmacieopleiding.[5] Hij doceerde er onder meer analytische scheikunde, toxicologie en farmaceutische organische scheikunde.[6] In 1895 werd Delacre belast met de algemene scheikunde in het doctoraat scheikunde.[7] Op 31 maart 1896 werd hij bevorderd tot gewoon hoogleraar. Op zijn verzoek werd hij op 15 augustus 1912 ontlast van al zijn cursussen aan de Faculteit Wetenschappen en hij werd tegelijkertijd toegevoegd aan de Faculteit Geneeskunde. Op 15 september 1924 werd Delacre op eigen verzoek toegelaten tot het emeritaat.


Delacre werd in 1894 corresponderend lid en op 1 juli 1905 effectief lid van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique . In 1888 werd hij lid van de Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles.[8] Delacre werd in 1907 Ridder in de Leopoldsorde gekroond en op 15 september 1924 ontving hij de titel van Commandeur in de Kroonorde.[9]


Werken

Delacre was vooral werkzaam in de organische chemie. Zijn bijdragen tot de synthese en de eigenschappen van derivaten van pinacon maakten in die tijd grote ophef.
In 1920 schreef hij Traité de Chimie pharmaceutique organique.

Wetenschapsgeschiedenis
Delacre was een enthousiaste beoefenaar van wetenschapshistorisch onderzoek. Vooral de geschiedenis van zijn eigen vakgebied, de chemie, trok zijn belangstelling. Zijn boek Histoire de la Chimie, dat in 1920 werd gepubliceerd, ontving een ereprijs van het Institut de France.[10]

Wetenschapsfilosofie
In 1923 publiceerde hij de Essai de Philosophie Chimique.[11]


Publicaties

 • Lijst met publicaties in: Ruyssen, R., "Maurice Delacre", in: Liber Memorialis, 1960, 50-52.
 • Lijst met publicaties in: Bruylants, Albert, "Maurice Delacre", in: Annuaire ARB, 1974, 174-186.


Bibliografie


Nota’s

 1. Bruylants, Albert, "Maurice Delacre", in: Biographie Nationale, vol. 41, kol. 169.
 2. Ruyssen, R., "Maurice Delacre", In: Liber Memorialis, 1960, 49.
 3. Bruylants, Albert, "Maurice Delacre", in: Biographie Nationale, vol. 41, kol. 170.
 4. Ruyssen, R., "Maurice Delacre", in: Liber Memorialis, 1960, 49.
 5. Hendrik Deelstra "De scheikunde aan de universiteiten en hogescholen", in: Robert Halleux, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en Andrée Despy-Meyer (red.), Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000, Brussel: Dexia/La Renaissance du livre, 2001, vol. 1, 173.
 6. Ruyssen, R., "Maurice Delacre", in: Liber Memorialis, 1960, 49.
 7. Hendrik Deelstra "De scheikunde aan de universiteiten en hogescholen", in: Robert Halleux, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en Andrée Despy-Meyer (red.), Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000, Brussel: Dexia/La Renaissance du livre, 2001, vol. 1, 173.
 8. Ruyssen, R., "Maurice Delacre", in: Liber Memorialis, 1960, 49.
 9. Ruyssen, R., "Maurice Delacre", in: Liber Memorialis, 1960, 50.
 10. Hendrik Deelstra "De scheikunde aan de universiteiten en hogescholen", in: Robert Halleux, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en Andrée Despy-Meyer (red.), Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000, Brussel: Dexia/La Renaissance du livre, 2001, vol. 1, 173.
 11. Bruylants, Albert, "Maurice Delacre", in: Biographie Nationale, vol. 41, kol. 177.