De Ley, Jozef (1924-1997)

From Bestor_NL
Jump to: navigation, search

Bacterioloog en scheikundige, geboren te Gent op 1 juli 1924 en overleden in dezelfde stad op 16 november 1997.

Biografie

Jozef De Ley werd geboren te Gent op 1 juli 1924. Hij studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit van Gent. Hij combineerde dit met zijn kandidatuur in de farmacie. In 1944 werd hij kandidaat in de scheikunde, in 1946 licentiaat en in 1949 promoveerde hij tot doctor. In 1958 behaalde hij zijn aggregaat hoger onderwijs.
Zijn academische carrière startte in 1946 met zijn benoeming tot assistent aan de leerstoel voor Fysiologische Scheikunde aan de Veeartsenijschool van Gent. Van 1948 tot 1958 was hij werkleider aan dezelfde leerstoel, en van 1958 tot 1959 geaggregeerde van de Faculteit Wetenschappen aan de RUG. Hij doceerde microbiologie, eerst als vrij vak tussen 1958 en 1959 en vanaf 1959 als onderdeel van de plantenfysiologie. Niet alleen aan de Rijksuniversiteit van Gent doceerde hij dit vak, maar van 1969 tot 1981 ook aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Jozef De Ley was gastprofessor aan verschillende universiteiten: Davis in Californië (september 1956 tot februari 1957), Urbana (1961), Natal (1966), Londen (1968) en Laval (1969). Hij ging eveneens op studieverblijf naar Helsinki bij Virtanen, in Delft bij Kluyver, in Berkeley bij Doudoroff en in Pacific Grove bij Van Niel.[1] In 1959 richtte hij het Laboratorium voor Microbiologie op aan de Faculteit Wetenschappen van de RUG.[2]
Hij werd toegelaten tot het emeritaat in 1989.
Hij werd op 12 oktober 1963 corresponderend lid aan de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten, werkend lid op 5 november 1975 en bestuurder in 1979.
Daaarnaast was hij nog erelid van verschillende andere internationale wetenschappelijke organisaties: erelid Deutsche Gemeinschaft für Mikrobiologie und Hygiene, erelid South-African Society of Microbiology en erelid van de Société de Microbiologie (Nancy). Hij was lid van de New York Academy of Science, de American Chemical Society, de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie, de Biochemical Society en de Royal Society of Medecine.[3]
Hij overleed op 16 november 1997.

Werken

Aanvankelijk bestudeerde men aan het Laboratorium voor Microbiologie voornamelijk de vergelijkende aspecten van bacteriële metabolismen. Jozef De Ley droeg hier toe bij met zijn proefschrift Over de fermenten van stikstofarme Escherichia coli.[4] Later breidde zijn onderzoek zich verder uit: van 1946 tot 1962 bestudeerde hij de koolhydratenstofwisseling bij verschillende bacteriëngroepen, waarbij hij verscheidene nieuwe metabolische wegen en belangrijke nieuwe intermediaire metabolieten aantoonde. Daarnaast bestudeerde hij de bacteriële evolutie en maakte hij taxonomische studies. Hij maakte ook studies over het genetisch materiaal van de bacteriëncel, waaronder bepalingen van de genoomgrootte, DNA-DNA hybridisaties en DNA-rRNA-hybridisaties. Hij was de ontdekker van verschillende nieuwe bacteriëngroepen. Hij deed voornamelijk onderzoek naar de evolutiestamboom van bacteriën en de vorming van brandstoffen door bacteriën.[5] Op basis van deze studies beschreef Jozef De Ley verschillende groepen bacteriën in Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (1984). Hij schreef ook verschillende hoofdstukken in het toonaangevend werk over bacteriologie The Prokaryotes. Het genus Deleya en de soort Sulfurospirillum deleyianum werden naar hem genoemd.
Voor zijn onderzoek ontving hij verschillende prijzen: Laureaat van de Universitaire Stichting, J.B. Van Helmont prijs, Jan Stasprijs en in 1949 de Prijs der Alumni van de Universitaire Stichting voor de Biologische wetenschappen. Hij won de Van Niel-prijs voor de periode 1990-1994. Ook ontving hij verschillende buitenlandse onderscheidingen: de Bergey Award (USA), de eremedaille van de Universiteit van Helsinki en de Purkinje-medaille van de Universiteit van Brno. De Bergey-award ontving hij in 1985 voor zijn artikels in The Prokaryotes.

Publicaties

 • Licentiaatsverhandeling: Bepaling der dissociatieconstante van enige organische vloeistoffen (1946).
 • Doctoraatsproefschrift: Over de fermenten van stikstofarme Escherichia coli (1949).
 • Aggregaatsproefschrift: Nieuwe aspecten van de oxidatieve stofwisseling van suikers in micro-organismen (1958).
 • Lijst met publicaties Ugent Catalogus bibliotheek


Bibliografie

 • Laboratory of Microbiology geconsulteerd op 07/07/2010 om 15u
 • Maton, J., "In Memoriam J. De Ley", In Jaarboek 1998, Brussel: KVAB, p.37-40.
 • Kersters, Karel, "In memoriam Jozef De Ley" International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 48(1998) 3, p. ix. Met foto.
 • "De Ley, Jozef", In: De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten en haar leden, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten, 2010, p.58-59.


Nota’s

 1. Maton, J., "In Memoriam J. De Ley", In: Jaarboek 1998, Brussel: KVAB, p.37-40.
 2. Kersters, Karel"In memoriam Jozef De Ley" International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 48(1998) 3, p. ix.
 3. "De Ley, Jozef", In: De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten en haar leden, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten, 2010, p.58-59.
 4. Laboratory of Microbiology geconsulteerd op 07/07/2010 om 15u
 5. "De Ley, Jozef", In: De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten en haar leden, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten, 2010, p.58-59.