Mareska, Daniel-Joseph-Benoît (1803-1858)

From Bestor_NL
Jump to: navigation, search
Mareska, Daniel-Joseph-Benoît (1803-1858)

Scheikundige en arts, geboren te Gent op 9 september 1803 en overleden in dezelfde stad op 3 maart 1858.


Biografie

Daniel-Joseph-Benoît Mareska werd geboren op 9 september 1803. Hij studeerde aan de Universiteit van Gent. In 1823 won hij de prijs van de Universiteit van Luik voor een publicatie over de grenzentheorie. Hij werd ook te Gent bekroond na de voorstelling van zijn publicatie over brandvlakken door reflectie en refractie.[1]
In 1826 werd hij doctor in de wetenschappen en presenteerde een thesis over de wetten van de dynamische elektriciteit. In 1827 doceerde hij wiskunde aan het Koninklijk Atheneum van Gent en scheikunde aan de Industriële school, een afdeling van de universiteit.[2] In 1829 werd hij doctor in de geneeskunde na de presentatie van een thesis over het profylactisch en het medisch gebruik van chlooroxide.
Na de afschaffing van de Universiteit van Gent en bij het oprichten van de Vrije Faculteit werd Mareska belast met het doceren van de cursus scheikunde. Tijdens de reorganisatie van de universiteiten werd Mareska benoemd tot geaggregeerde om Van Mons te assisteren die ondanks zijn hoge leeftijd werd aangesteld aan de leerstoel scheikunde aan de Universiteit van Gent. Mareska assisteerde in de medische scheikunde en de Koninck nam de toegepaste scheikunde aan de Speciaalscholen voor zijn rekening.
In oktober 1836 werd de Koninck benoemd te Luik en Mareska nam alle cursussen scheikunde op zich.
In 1840 werd Mareska hoofdgeneesheer in de centrale gevangenis van Gent. Hij nam verschillende maatregelen, onder andere voor de verbetering van de gezondheidstoestand in de gevangenis en hij nam actief deel aan de hervorming van het gevangeniswezen.[3]
In 1847 werd hij benoemd aan de Normaalschool voor wetenschappen, maar omwille jichtaanvallen delegeerde hij de cursus scheikunde aan François-Marie-Louis Donny, zijn voorbereider.[4]
Hij werd op 15 december 1851 corresponderend lid van de Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles.
Hij bekleedde verschillende administratieve ambten. Hij was lid van de provinciale medische commissie. In 1848 was hij één van de stichtende leden van de Société de médecine de Gand.
Mareska werd beloond met de titel van Ridder in de Leopoldsorde voor zijn via wedstrijden en publicaties geleverde bijdragen aan onderzoek gevraagd door de overheid.[5]
Hij overleed op 3 maart 1858. Zijn functie aan de Gentse universiteit werd overgenomen door August Kekulé.

Werken

In 1845 werd een brief van Mareska en Donny aan Dumas gepubliceerd in de verslagen van de Académie des sciences de Paris. Deze behandelde Le suspension de l’affinité par le froid.
Ze presenteerden eveneens : Mémoire sur un appareil de Thilorier modifié et sur les propriétés de l’acide carbonique liquide et solide.
Mareska hield zich bezig met de openbare gezondheid, de voeding en de epidemiologie.
Als arts in de gevangenis van Gent, publiceerde hij artikels over de omstandigheden van de gevangenschap, de effecten van gevangenschap op individuen, enz....
Hij publiceerde in de jaarboeken van de société de médecine de Gand en in de tijdschriften van de Académie de médecine de Belgique.
Hij was een van de medewerkers van de Pharmacopaea Belgica Nova.
In het kader van zijn lessen aan de Universiteit van Gent, vertaalde hij samen met Hubert Valérius, het handboek van Friedrich Wöhler (1800-1882) over organische en anorganische scheikunde, aangevuld met eigen notities.[6]

Publicaties

 • Met Donny, "Note sur la liquéfaction des gaz", in Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris, vol. 20, p. 817.
 • Theora limitum ejusque usus exemplis illustrata, Luik, 1825.
 • De legibus mathematicis electricitatis dynamicae, Gent, 1826
 • De causticis per reflexionem et refractionem investigationes mere mathematicae, Gent, 1826.
 • De chloruretorum oxydorum usu prophylactico et medico, Gent, 1829
 • Rapport sur l'état sanitaire de la maison de force à Gand. Gent, 1836.
 • Progrès et état actuel de la réforme pénitentiaire, etc, Gent, 1838.
 • "Rapport sur un mémoire relatif à la dyssenterie de 1840", in Annales de la société de médecine, Gent, 1840.
 • "Note sur quelques cas de fièvre typhoïde", in Annales de la société de médecine, Gent, 1840.
 • "Rapport sur la fièvre typhoïde régnant à Meire, Herpe, etc.", in Annales de la société de médecine, Gent, 1841.
 • "De la présence du sulfate de cuivre dans le pain", in Annales de la société de médecine, Gent, 1841.
 • "Analyse d'un sang laiteux", in Annales de la société de médecine, Gent, 1837.
 • "Analyse du sang des typhisés et des anémiques", in Annales de la société de médecine, Gent, 1841.
 • "Note sur l'emploi thérapeutique de l'huile de foie de morue", in Annales de la société de médecine, Gent, 1841.
 • "Rapport sur un mémoire intitulé : Considérations sur les vertus thérapeutiques des huiles de poissons", in Annales de la société de médecine, Gent, 1841.
 • "Note sur la présence de l'arsenic dans le placenta, l'utérus et le foetus d'une femme enceinte empoisonnée par cet agent, et sur la présence de l'arsenic dans la suie de cheminée", in Bulletins de la société de médecine, Gent, 1841.
 • "Analyse d'une urine albumineuse", in Bulletins de la société de médecine, Gent, 1841.
 • "Observations d'un cas remarquable de reproduction de calculs vésicaux siliceux", in Bulletins de la société de médecine, Gent, 1844.
 • "Examen du mémoire de M. Burggraeve , sur l'action thérapeutique des huiles de poisson", in Bulletins de l’Académie de médecine de Bruxelles, Brussel, 1843-1844.
 • "Considérations sur les théories chimiques de la goutte", in Bulletins de la société de médecine, Gent, 1844.
 • "Lettre à M. Dumas sur la suspension de l'affinité par le froid", in Comptes-rendus de l’Académie des sciences, Parijs, 1845.
 • Met KICKX, Rapport sur l'épidémie des pommes de terre, Gent, 1845.
 • Rapport sur l'état sanitaire des détenus correctionnels à Hémixem, Brussel, 1845.
 • Met HEYMAN, Enquête sur le travail et la condition physique et morale des ouvriers employés dans les manufactures de coton, Gent : Gyselynck, 1845.
 • Mémoire en réponse aux objections, faites par M. Diert, au rapport sur l'état sanitaire des détenus correctionnels à Hémixem, Brussel, 1846.
 • "Épidémie de contractions ou de spasmes musculaires à la maison centrale de détention de Gand", in Annales de la société de médecine, Gent, 1846.
 • Note sur les moyens de découvrir les sophistications des farines et du pain, Gent, Parijs en Turijn, 1847.
 • "Expérience sur l'éthérification", in Annales de la société de médecine, Gent, 1847.
 • (Samen met VALERIUS vertaald uit het Duits), Cours de chimie inorganique, Parijs en Gent, 1848.
 • ( Samen met VALERIUS vertaald uit het Duits), Cours de chimie organique, Parijs en Gent, 1848.
 • "Recherches des moyens capables d'arrêter le typhus dans les Flandres", in Annales de la société de médecine, Gent, 1848.
 • "Discours sur l'organisation de l'enseignement de la pharmacie", in Bulletins de l’Académie de médecine de Bruxelles, Brussel, 1849.
 • "Examen des maladies qui se manifestèrent dans la Flandre orientale, à la suite de l'épidémie des pommes de terre en 1845", in Bulletins de l’Académie de médecine de Bruxelles, Brussel, 1850.
 • "Examen des mémoires envoyés à l'Académie de médecine de Bruxelles, pour le concours de 1850", in Bulletins de l’Académie de médecine de Bruxelles, Brussel, 1850.
 • "De l'état puerpéral", in Annales de la société de médecine, Gent, 1851.
 • Étude des effets de l'emprisonnement sur les forçats en Belgique, Brussel, 1852.
 • Rapport sur l'état sanitaire de la prison de Gand , pendant l'exercice 1850, Brussel, 1852.
 • "Rapport sur l'avant-projet de loi relatif à l'organisation sanitaire et à l'exercice de l'art de guérir", in Bulletins de l’Académie de médecine de Bruxelles, Brussel, 1854.
 • "Examen d'une question relative à l'application aux pharmaciens des articles de la loi sur. l'enseignement supérieur", in Bulletins de la société de médecine, Gent, 1854.
 • "Considérations sur les maladies qui règnent sur quelques points de la Flandre orientale ", in Bulletins de la société de médecine, Gent, 1854.
 • "Quelques mots sur l'ouvragé de le D r Magnus Huss, de la fièvre typhoïde de Gand", in Bulletins de la société de médecine, Gent, 1854.

Publicaties aan de Academie

 • Met DONNY, "Mémoire sur un appareil de Thilorier modifié, et sur les propriétés de l'acide carbonique liquide et solide", in Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, vol. 18, Brussel : Hayez, 1843.
 • "Lettre à M. Quetelet sur la suspension de l'affinité par le froid", in Bulletins l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, vol. 12, 1845.
 • "Sur les sophistications des farines et du pain", in Bulletins l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, vol. 14, 1847.
 • Met DONNY, "Recherches sur l'extraction du potassium", in Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, vol. 26, Brussel : Hayez, 1851.


Bibliografie


Noten

 1. DEWALQUE, Gustave, "Mareska (Daniel-Joseph-Benoît)", in Biographie Nationale, vol. 13, Brussel : Bruylant-Christophe & Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 1894-1895, kol. 576.
 2. QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques, "Notice sur Daniel-Joseph-Benoît Mareska", in Annuaire de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, Brussel: Hayez, 1860, p. 130.
 3. DEWALQUE, Gustave, "Mareska (Daniel-Joseph-Benoît)", in Biographie Nationale, vol. 13, Brussel : Bruylant-Christophe & Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 1894-1895, kol. 578.
 4. DEELSTRA, Hendrik, "La chimie dans les universités et les écoles supérieures", in Robert Halleux, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en Andrée Despy-Meyer (red.), Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000, Brussel: Dexia/La Renaissance du livre, 2001, vol. 1 p. 162.
 5. QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques, "Notice sur Daniel-Joseph-Benoît Mareska", in Annuaire de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, Brussel: Hayez, 1860, p. 133
 6. DEELSTRA, Hendrik, "La chimie dans les universités et les écoles supérieures", in Robert Halleux, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en Andrée Despy-Meyer (red.), Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000, Brussel: Dexia/La Renaissance du livre, 2001, vol. 1 p. 162.