IWONL

From Bestor_NL
(Redirected from IWONL/)
Jump to: navigation, search

Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk onderzoek in Nijverheid en Landbouw. De taak van dit instituut, dat een kleine 50 jaar heeft bestaan (1944-1993) lag in het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw door het verlenen van subsidies.
Het grootste deel van het archief bestaat uit jaarverslagen van de uitgevoerde projecten, exemplaren van die studies en extra documentatie. Verder bevat het toegewezen en geweigerde subsidieaanvragen. Dit archief omvat ongeveer 255 strekkende meter voor de periode 1944-1984, maar is jammer genoeg niet ontsloten.[1]

Nota’s

  1. Website Algemeen Rijksarchief geconsulteerd op 24/06/2010 om 11u.20.