Govaert, Firmin (1902-1993)

From Bestor_NL
Jump to: navigation, search

Scheikundige, geboren te Gent op 18 december 1902 en overleed in dezelfde stad op 7 november 1993.

Biografie

Firmin Govaert werd geboren te Gent op 18 december 1902. Hij deed zijn middelbare studies aan het Koninklijk Atheneum van Gent en zijn universitaire studies aan de Rijksuniversiteit van Gent. Hij werd in 1927 apotheker en in 1928 doctor in de wetenschappen, groep scheikunde. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot assistent van Frederic Swarts en René Goubau. In 1934 ontving hij het mandaat van geassocieerde van het NFWO.
Zijn academische carrière startte in 1931 met zijn benoeming tot werkleider. In 1936 werd hij benoemd tot docent. Hij gaf de cursus organische chemie. Na de oorlog op 14 april 1945, maar met ingang van 20 november 1940 werd hij bevorderd tot gewoon hoogleraar. Aan de Rijkslandbouwhogeschool doceerde hij ook organische chemie.
Naast doceren en onderzoek vervulde hij ook een aantal bestuursfuncties. In 1949 werd hij benoemd tot beheerder van het universitair vermogen, een functie die hij waarnam, op een korte onderbreking van 1953-1958 na, tot aan zijn emeritaat. Van 1955 tot aan zijn emeritaat was hij afgevaardigde van de Faculteit Wetenschappen in de Raad van Beheer van de universiteit.
Op 10 oktober 1967 werd hij toegelaten tot het emeritaat.
Hij werd op 10 oktober 1943 corresponderend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten, werkend lid op 17 september 1955 en erelid sinds 1972. Verder was hij lid van de Wetenschappelijke Commissie voor de Scheikunde in 1941, lid van de Wetenschappelijke Commissie van het Laboratorium van Tervuren, lid van het Nationaal Comité voor Zuivere en Toegepaste Wetenschappen en lid van de beheerraad van de Universitaire Stichting. In 1939 was hij medestichter van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging.
Hij ontving verschillende eretekens: Grootofficier in de Kroonorde, Commandeur in de Leopoldsorde, Burgerlijk Kruis Eerste Klasse, Herinneringsmedaille 1940-1945 en Laureaat van de Arbeid met Zilveren Eretekens.
Hij overleed op 7 november 1993.[1]

Werken

Hij koos na een verblijf aan de Universiteit van Groningen bij Prof. H.J. Backer definitief voor organische chemie. Tijdens deze periode werkte hij mee aan een langdurig project over de synthese van pentaerythirolderivaten.
In 1935 maakte hij aan de befaamde Eidgenössige Technische Hochschule te Zürich kennis met een andere component van de organische chemie, namelijk de natuurproducten. Na het vertrek van Professor Frederic Swarts door de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit van Gent bouwde Firmin Govaert samen met professoren Beyaert en Julien Hoste de organische synthese uit.
Na de oorlog werd samen met Maurice Verzele het onderzoek naar de chemie van de hop opgestart, dat de grenzen van deze materie grondig verlegde en een belangrijke invloed had op het brouwproces en de kwaliteit van het bier. Firmin Govaert was tevens directeur-diensthoofd van het laboratorium voor organische scheikunde.[2]

Publicaties


Bibliografie

  • Schamp, N., "In Memoriam Firmin Govaert", In: Jaarboek 1993-1996, Brussel: KVAB, p. 133-134.


Nota’s

  1. Schamp, N., "In Memoriam Firmin Govaert", In: Jaarboek 1993-1996, Brussel: KVAB, p. 133-134.
  2. Schamp, N., "In Memoriam Firmin Govaert", In: Jaarboek 1993-1996, Brussel: KVAB, p. 133-134.