D'Or, Louis Toussaint Paul (1904-1989)

From Bestor_NL
Jump to: navigation, search

Scheikundige en mijningenieur, geboren te Luik op 7 juni 1904 en overleden in dezelfde stad op 30 juli 1989.

Biografie

Louis D'Or werd geboren te Luik op 7 juni 1904. Hij volgde middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum van Luik. Nadien deed hij mee aan het ingangsexamen voor de Mijnschool aan de Universiteit van Gent. Hij was als eerste gerangschikt. In 1928 behaalde hij zijn diploma ingenieur. Om zich voor te bereiden op een carrière in de industrie en de mijnen volgde hij cursussen aan het Solvay Instituut voor Sociologie. Hij volgde van 1928 tot 1929 les aan het laboratorium van Victor Henry aan de Universiteit van Zürich. Van juni 1930 tot januari 1932 volgde hij les aan de Universiteit van Göttingen.[1]
In januari 1932 werd hij docent aan de Universiteit van Luik. Hij doceerde algemene scheikunde en fysische chemie. In 1936 promoveerde hij aan de Universiteit van Luik tot gewoon hoogleraar.[2] In 1937 werden de nieuwe gebouwen van de Universiteit van Luik ingehuldigd. Louis D'Or richtte er zijn cryogeenlaboratorium in op. In 1944 werden de nieuwe lokalen vernietigd door een geallieerd bombardement, de gebouwen lagen immers in de buurt van belangrijke strategische punten. Louis D'Or slaagde erin om in samenwerking met een aantal medewerkers een deel van het apparatuur te redden.[3] In 1946 ondernam hij op uitnodiging van het NFWO en onder auspiciën van C.R.B (dan BAEF) een studiereis naar Amerika. Hij bezocht in deze twee maanden verschillende laboratoria onder andere deze van Albert Claude. In 1947 na zijn Amerikareis organiseerde hij een congres met als thema L'Avenir de l'industrie belge. Het vond plaats in samenwerking met de Association des ingénieurs sortis de l'Université de Liège. Deze vereniging vierde zijn honderjarig jubileum. Louis D'Or maakte ook van de gelegenheid gebruik om zijn laboratorium opnieuw op te starten.[4]
In 1955 kreeg hij er de vakken scheikundige en natuurkundige methoden bij.[5]
Hij richtte in totaal 2 onderzoekscentra op aan de Universiteit van Luik: het centre de spectroscopie moléculaire en het centre inter-universitaire de spectrométrie de masse. Deze laatste was een samenwerking tussen de ULB, de Universiteit van Luik en de Universiteit van Leuven.[6]
Hij organiseerde twee belangrijke congressen aan de Universiteit van Luik: in 1949 over de massaspectrometrie en in 1963 een internationaal congres over de Etude des actes primaires d'apparition et d'évolution des ions en phase gazeuse raréfiée.[7]
Hij werd op 1 oktober 1970 toegelaten tot het emeritaat.[8]
Hij werd op 15 juni 1957 corresponderend lid van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en effectief lid op 2 juli 1966.
In 1933 werd hij lid van de Société Chimique de Belgique. Hij was hiervan voorzitter van 1945 tot 1948. In 1945 werd hij lid van de Société royale des Sciences de Liège.[9]
Aan de Sociéte royale des Sciences de Liège werd er in 1986 een prijs opgericht dat zijn naam draagt. De prijs is bedoeld als aanmoedingsprijs voor jonge onderzoekers in de scheikunde.[10]
Hij overleed te Luik op 30 juli 1989.

Werken

De eerste onderzoeksonderwerpen van Louis D'Or in zijn laboratorium waren de spectroscopie, de heterogene kathalyse en de lage temperaturen.[11]
Daarnaast deed hij onderzoek naar de berekening van thermodynamische functies en de verschillende aggregatietoestanden.[12]
In de Annuaire en de Florilège van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique schreef hij biografieën van Jean Émile Charles Timmermans, Ernst Solvay en Walthère-Victor Spring.[13]

Publicaties

 • Lijst met publicaties in: Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 34-39.


Bibliografie

 • Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Nouvelle Biographie Nationale, vol. 6, p. 172-176.
 • Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 19-34.


Nota’s

 1. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Nouvelle Biographie Nationale, vol. 6, p. 172-173.
 2. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 22.
 3. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Nouvelle Biographie Nationale, vol. 6, p. 173.
 4. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Nouvelle Biographie Nationale, vol. 6, p. 174.
 5. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Nouvelle Biographie Nationale, vol. 6, p. 173.
 6. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 30.
 7. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Nouvelle Biographie Nationale, vol. 6, p. 175.
 8. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 31.
 9. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 30.
 10. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 33.
 11. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 23.
 12. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 24.
 13. Wirtz-Cordier, Anne-Marie, "Louis D'Or", In: Annuaire ARB, jaargang 2006, p. 32.