Crispo, Dominique (1852-?)

From Bestor_NL
(Redirected from Crispo, Dominique)
Jump to: navigation, search

Geboortenaam: Dominico Crispo.


Landbouwchemicus. Geboren op 27 mei 1852 in Agrigento (Italië). De sterfdatum en -plaats van deze persoon zijn nog onbekend.


Biografie

Crispo groeide op in het Siciliaanse Agrigento (of Girgenti). Zijn vader, Paul Crispo, stierf twee jaar na zijn geboorte. Zijn moeder Carmela Carbonaro overleed toen hij zestien was. Over Crispo's jeugd of over zijn aanbelanden in België, zijn verder geen details bekend. Crispo studeerde in ieder geval in 1872 af als landbouwingenieur aan het Rijkslandbouwinstituut van Gembloux. Deze onderwijsinstelling trok bijzonder veel buitenlandse studenten aan. Het is dus goed mogelijk dat Crispo speciaal voor deze opleiding naar België kwam.


In augustus 1874 startte Crispo als assistent aan het landbouwonderzoeksstation van de Association pour la fondation de stations agricoles en Belgique, aan het Rijkslandbouwinstituut van Gembloux,. Hij werkte er twee jaar mee in het laboratoriumteam van directeur Arthur Petermann, samen met E. Simon , Adrien Mercier, Alexandre Lonay, A. König en Maurice De Molinari. In maart 1876 werd hij door bemiddeling van directeur Petermann benoemd tot directeur van het landbouwlaboratorium van Gent, dat eveneens aan de Association pour la fondation de stations agricoles en Belgique toebehoorde. Hij volgde er E. Simon op. Crispo bestuurde dit laboratorium tot 1885. De landbouwlaboratoria waren ondertussen sinds 1883 in handen van het ministerie van Landbouw overgegaan. In 1885 (ergens vóór juli) werd Crispo gevraagd voor de directeurspost in het nieuwe landbouwlaboratorium van Antwerpen. Zijn preparateur Henri Glasmacher nam het directeurschap van het Gentse laboratorium van hem over. Crispo bleef op zijn post in Antwerpen tot aan zijn pensioenleeftijd.


Crispo was in 1885 verslaggever op de Wereldtentoonstelling.


Crispo huwde op 29 december 1883 met de Brusselse Clara Marie Odilie Quanonne. Het koppel kreeg tenminste drie kinderen. Carméla werd geboren in 1885. Drie jaar later zag Béatrice het licht. Zij maakte naam als beeldhouwer. Een derde kind heette Albert. Mogelijks had het koppel nog meer kinderen.[1]


Bibliografie

  • Sint-Joost-ten-Node, Burgerlijke stand, Geb., Huw., Afk., Ovl. 1882-1883, Huwelijken, akte 234, gedigitaliseerd op Zoekakten.nl, geraadpleegd op 06/04/2017 (met dank aan H. Bovens).
  • "Chronique mondaine", in: L'Indépendance belge, 82 (1911), 19 juli, 2. Met gedetailleerde beschrijving van het huwelijksfeest van Carméla Crispo, een opgemerkt evenement in het Antwerpse burgerlijke milieu. (met dank aan H. Bovens)
  • "Wereldtentoonstelling", in: Het Handelsblad, 41 (1885), 10 juli, 1. (met dank aan H. Bovens)
  • Petermann, Arthur, Station agronomique et laboratoires d’analyses de l’État 1871-1896, Brussel, 1896, 25.
  • Diser, Lyvia, Ambtenaren in witte jas. Laboratoriumwetenschap in het Belgisch overheidsbeleid (1870-1940), Onuitgegeven proefschrift, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, 2013.
  • Diser, Lyvia, Wetenschap op de proef. Laboratoria in het Belgisch overheidsbeleid (1870-1940), Leuven, 2016.


Noten

  1. Met dank aan de opzoekingen van Hubert Bovens' opzoekingen via Doodsprentjes.be en Regionale Genealogische Werkgroep Mechelen.